Blog

KB met verlenging coronamaatregelen voor Algemene Vergaderingen tot 30/06 werd goedgekeurd

Gezien het vooralsnog niet mogelijk is om fysieke Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen te organiseren worden de eerder genomen maatregelen in verband met de organisatie van Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen in coronatijden verlengd tot 30 juni van dit jaar.

Gezien het vooralsnog niet mogelijk is om fysieke Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen te organiseren worden de eerder genomen maatregelen in verband met de organisatie van Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen in coronatijden verlengd tot 30 juni van dit jaar. De ministerraad heeft vorige vrijdag 26 februari het KB daaromtrent goedgekeurd. Dit zal eerstdaags in het Staatsblad worden gepubliceerd.

De coronawet van 20 december 2020 voorzag een mogelijkheid tot uitstel van AV’en tot 9 maart 2021 (art. 54 en 56). Het gaat hier om een mogelijkheid voor syndici om AV’en (die normaal moeten plaatsvinden tot 9 maart as.) uit te stellen naar de eerstvolgende in het reglement van interne orde vastgelegde periode van 15 dagen. Echter, de coronamaatregelen werden recent verlengd, waardoor een verlenging van deze uitstelmogelijkheid zich opdrong (nu dus tot 30 juni 2021).

Ook tot zeker 30 juni zal de versoepelde schriftelijke besluitvorming (art. 55) gelden, waarmee schriftelijke AV’en met de gewone deelnamevereiste (zoals bij een fysieke AV) kunnen beslissen; d.w.z. dat meer dan de helft van de leden van de VME aan de stemming dient deel te nemen en dat deze mede-eigenaars ten minste over de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen moeten beschikken.

Uiteraard blijft het steeds mogelijk om op een schriftelijke of digitale manier de algemene vergadering te organiseren.

Indien u vragen heeft over uw mede-eigendom of de geldende corona-maatregelen kunt u steeds contact opnemen met ons kantoor.