Blog

Taken van een syndicus

De syndicus zorgt voor een correcte opvolging van uw gebouw. Onze taken kunnen worden onderverdeeld in administratief-, financieel- en technisch beheer.

De syndicus zorgt voor een correcte opvolging van uw gebouw. Onze taken kunnen worden onderverdeeld in administratief-, financieel- en technisch beheer.
Wij streven naar een uiterst evenwicht in deze 3 pijlers:

Administratief en juridisch beheer

 • Het voorbereiden en organiseren van de (bijzondere) algemene vergadering
 • Het opstellen van de notulen van de algemene vergadering
 • Het uitvoeren en laten uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering
 • Het voorbereiden en doorvoeren van de wijzigingen aan de statuten en het reglement van interne orde
 • Het vertegenwoordigen van de mede-eigenaars (bijvoorbeeld: bij het afsluiten van contracten, bij juridische geschillen)
 • Het beheer van gemeenschappelijke verzekeringspolissen, opvolgen vervaldata, behandeling en opvolging van schadedossiers
 • Het uitvoeren van administratieve taken met betrekking tot de mede-eigendom (bijwerken eigenaarsgegevens, afsluiten goedgekeurde contracten,…)
 • Inlichtingen opmaken voor verkopende eigenaars, makelaars en notarissen cfr artikel 577-11 §1 en 577-11 §2
 • ..

Financieel beheer

 • Het voeren van de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars
 • Het beheer van het werkings- en reservekapitaal en het uitvoeren van betalingen namens de vereniging van mede-eigenaars
 • Het verdelen van de kosten over de mede-eigenaars per verdelingsnorm en de verzending van jaarlijkse onkostenverdelingen
 • Het invorderen van verschuldigde bedragen van mede-eigenaars
 • Het invorderen van achterstallige betalingen
 • Het opstellen van een jaarlijkse balans en de wettelijk verplichte begrotingen
 • ….

Technisch beheer

 • Het in stand houden en/of verbeteren van het gemeenschappelijk patrimonium
 • Het beheer van de onderhoudscontracten
 • Het opvolgen van herstellingen van defecten aan de technische installaties
 • Het opvragen en vergelijken van offertes voor herstellings- of renovatiewerken
 • Het bestellen en opvolgen van herstellings- of renovatiewerken na de goedkeuring van het project door de mede-eigenaars

Bron: CIB