Blog

Taken van een syndicus

De syndicus zorgt voor een correcte opvolging van uw gebouw. Onze taken kunnen worden onderverdeeld in administratief-, financieel- en technisch beheer.

De syndicus zorgt voor een correcte opvolging van uw gebouw. Onze taken kunnen worden onderverdeeld in administratief-, financieel- en technisch beheer.
Wij streven naar een uiterst evenwicht in deze 3 pijlers:

Administratief en juridisch beheer

 • Het voorbereiden en organiseren van de (bijzondere) algemene vergadering
 • Het opstellen van de notulen van de algemene vergadering
 • Het uitvoeren en laten uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering
 • Het voorbereiden en doorvoeren van de wijzigingen aan de statuten en het reglement van interne orde
 • Het vertegenwoordigen van de mede-eigenaars (bijvoorbeeld: bij het afsluiten van contracten, bij juridische geschillen)
 • Het beheer van gemeenschappelijke verzekeringspolissen, opvolgen vervaldata, behandeling en opvolging van schadedossiers
 • Het uitvoeren van administratieve taken met betrekking tot de mede-eigendom (bijwerken eigenaarsgegevens, afsluiten goedgekeurde contracten,…)
 • Inlichtingen opmaken voor verkopende eigenaars, makelaars en notarissen cfr artikel 577-11 §1 en 577-11 §2
 • ..

Financieel beheer

 • Het voeren van de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars
 • Het beheer van het werkings- en reservekapitaal en het uitvoeren van betalingen namens de vereniging van mede-eigenaars
 • Het verdelen van de kosten over de mede-eigenaars per verdelingsnorm en de verzending van jaarlijkse onkostenverdelingen
 • Het invorderen van verschuldigde bedragen van mede-eigenaars
 • Het invorderen van achterstallige betalingen
 • Het opstellen van een jaarlijkse balans en de wettelijk verplichte begrotingen
 • ….

Technisch beheer

 • Het in stand houden en/of verbeteren van het gemeenschappelijk patrimonium
 • Het beheer van de onderhoudscontracten
 • Het opvolgen van herstellingen van defecten aan de technische installaties
 • Het opvragen en vergelijken van offertes voor herstellings- of renovatiewerken
 • Het bestellen en opvolgen van herstellings- of renovatiewerken na de goedkeuring van het project door de mede-eigenaars

Bron: CIB

Verplichte plaatsing rookmelder, ook in uw appartement

De regelgeving zegt:“Sinds 1 januari 2020 moet elke woning uitgerust zijn met één of meerdere rookmelders geplaatst op wijze bepaald door de Vlaamse Regering of moet beschikken over een branddetectiesysteem dat goedgekeurd en gecertificeerd is door een daartoe erkend organisme”