Blog

Wat is mede-eigendom

“MEDE-EIGENDOM is de verdeling van het eigendomsrecht op een goed tussen meerdere personen. Het goed hoort ondeelbaar toe aan meerdere personen. Mede-eigendom is een soort van onverdeeldheid.”

“MEDE-EIGENDOM is de verdeling van het eigendomsrecht op een goed tussen meerdere personen. Het goed hoort ondeelbaar toe aan meerdere personen.
Mede-eigendom is een soort van onverdeeldheid.”

Indien een huis/appartement/kantoor/winkel/parking in een gebouw ligt met meerdere kavels (verschillende in één gebouw) dan zijn er meerdere eigenaars van het vastgoed.

De eigenaars van een mede-eigendom hebben zowel een privatief- als een gemeenschappelijk deel in het gebouw. De gemeenschappelijke delen zijn eigendom van meerdere eigenaars. VDG vastgoed zorgt voor het beheer van uw gemeenschappelijk delen van het vastgoed.

Zaakvoerder Jelle:

Jelle Verherstraeten is sinds 2012 actief als syndicus van mede-eigendommen tot 315 appartementen en heeft een bepaalde affiniteit met complexe renovatiewerkzaamheden zoals dakvernieuwing en gevelrenovaties. Daarnaast heeft hij verschillende jaren het beheer op zich genomen van commerciële kantoorgebouwen waarbij hij het eerste aanspreekpunt was van de huurders in het gebouw en rapporteerde hij rechtstreeks aan de eigenaars/investeerders.

Zaakvoerder Mathijs:

Mathijs De Geyter is sinds 2013 actief als syndicus van zowel residentieel- als commercieel vastgoed (KMO-units). Hierdoor beschikt hij over een uitgebreide kennis van de verschillende (technische) eisen. Hij weet de steeds wijzigende wetgeving correct en nauwkeurig toe te passen op alle verenigingen van mede-eigenaars en tracht de overlast voor de bewoners bij technische problemen steeds zo kort mogelijk te houden. Uiteraard gaat dit gepaard met het continu up-to-date houden van de mede-eigenaars.

Verplichte plaatsing rookmelder, ook in uw appartement

De regelgeving zegt:“Sinds 1 januari 2020 moet elke woning uitgerust zijn met één of meerdere rookmelders geplaatst op wijze bepaald door de Vlaamse Regering of moet beschikken over een branddetectiesysteem dat goedgekeurd en gecertificeerd is door een daartoe erkend organisme”