Blog

Hervorming wet op mede-eigendom – in werking vanaf 01/01/2019

Vanaf 01/01/2019 is de aangepaste wet op mede-eigendom van kracht. Hieronder vindt u de 4 krachtlijnen met zijn belangrijkste wijzigingen.

Vanaf 01/01/2019 is de aangepaste wet op mede-eigendom van kracht.

Hieronder vindt u de 4 krachtlijnen met zijn belangrijkste wijzigingen:

1. Flexibilisering in de werking van de vereniging van mede-eigenaars en haar organen

 • Bevoegdheid promotor aanpassen statuten tijdens bouwfase
 • Invoeging statuut voorlopig bewindvoerder bij conflicten
 • Aanpassing meerderheidsregel werken gemeenschappelijk delen van 3/4de (75%) naar 2/3de (66%)
 • Aanpassing meerderheidsregel VERPLICHTE werken naar 1/2de (50%) (dakisolatie, keuring, modernisatie liften, …)
 • Voorwaarden totale heropbouw, slopen gebouw, aanpassing gebruiksrechten, verdeling of samenvoegen kavels, wijzing aandelen bij verdeling of vereniging (van unanimiteit naar 4/5de meerderheid)
 • Wijziging aandelen blijft unanimiteit alle mede-eigenaars.
 • Beslissing met eenparigheid op AV door onvoldoende aanwezigen wordt versoepeld door oproeping 2de AV met zelfde agendapunt aan 4/5de meerderheid van aanwezig of vertegenwoordigde eigenaars
 • Volmacht voor AV met onvoldoende aanwezigen blijft geldig voor 2de AV

2. Optimalisering van de efficiëntie binnen de vereniging van mede-eigenaars

 • Oprichting RVME in gebouw met minimum 20 kavels – 1 jaarlijks verslag ipv halfjaarlijks
 • Verplichting opbouw reservekapitaal voor gebouwen vanaf 5 jaar oud, minimum 5% van de jaarlijkse vaste kosten”
 • VME wordt bevoorrechte schuldeiser bij een invorderingsprocedure van achterstallige eigenaars
 • Afslanking statuten – uitbreiding onderhandse akte RIO met 15 daagse periode, taken commissaris-RVME en syndicus, wijze bijeenroeping, regels syndicus, …
 • Verplicht opstellen RIO + bijwerken en toepassen aan nieuwe regelgeving

3. De herbalancering binnen mede-eigendom

 • “De betaler beslist” Bv. Eigenaars traphal A betalen voor schilderwerken en nemen beslissing, niet geheel gebouw
 • Opstart procedure tegen achterstallige eigenaars zonder goedkeuring AV
 • Mede-eigenaar is verantwoordelijk om huurder in te lichten van eventuele beslissing AV van toepassing op huurder
 • Titularissen van zakelijke rechten (vruchtgebruik/naakte eigendom) zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de lasten

4. Verduidelijking van de wet

 • Verduidelijking bevoegdheden syndicus, raad van mede-eigendom en commissaris
 • Verduidelijking van verplichtingen bij overdracht kavel
 • Enkel nog deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid
 • Procedure wijziging in bijdrage lasten en aandelen (vanaf aktedatum)

Verplichte plaatsing rookmelder, ook in uw appartement

De regelgeving zegt:“Sinds 1 januari 2020 moet elke woning uitgerust zijn met één of meerdere rookmelders geplaatst op wijze bepaald door de Vlaamse Regering of moet beschikken over een branddetectiesysteem dat goedgekeurd en gecertificeerd is door een daartoe erkend organisme”

Wat is mede-eigendom

“MEDE-EIGENDOM is de verdeling van het eigendomsrecht op een goed tussen meerdere personen. Het goed hoort ondeelbaar toe aan meerdere personen. Mede-eigendom is een soort van onverdeeldheid.”